Những vấn đề thường gặp của lao động nước ngoài và thông tin về các cơ quan, tổ chức trợ giúp lao động

 

Những vấn đề thường gặp của lao động nước ngoài

Thông tin về các cơ quan, tổ chức trợ giúp lao động

Vấn đề thời gian làm việc.

 • Thời gian làm việc quá dài.
 • Không có kỳ nghỉ phép theo quy định.

 

Vấn đề tiền lương:

 • Bị nợ lương hoặc trả lương chậm.
 • Bị bắt buộc trích lương gửi tiền tiết kiệm.
 • Bị trừ lương hoặc phạt tiền trái luật định.
 • Chủ không trả hoặc trả thiếu tiền lương tăng ca.

 

Vấn đề về điều kiện làm việc:

 • Bị bắt buộc làm công việc trái với hợp đồng hoặc làm thêm nhiều việc ngoài hợp đồng.
 • Bị bắt buộc về nước.
 • Bị môi giới khống chế cơ hội chuyển chủ.
 • Chủ không chấp thuận cho lao động từ chối làm thêm giờ.
 • Bị tai nạn trong quá trình làm việc.

Cục lao động

Thành phố Tân Đài Bắc

 1. Tiếng Philipppines: 02-29603456, số máy lẻ 6462, 6501, 6502
 2. Tiếng Việt: 02-29603456, số máy lẻ 6454, 6455, 6456, 6457
 3. Số điện thoại khẩn cấp liên hệ tư vấn hoặc cầu cứu (miễn phí và hoạt động 24 giờ): 1955 (có ngôn ngữ của nhiều quốc gia).

 

 

 

 

Vấn đề an toàn

 • Chủ đối đãi không đúng luật.
 • Buôn bán người.
 • Bị xâm hại về thân thể (cưỡng bức tình dục hoặc quấy rối tình dục).
 • Bị chấn thương phải chuyển  đi hoặc về nước.

Cục lao động

Thành phố Tân Đài Bắc

 1. Tiếng Philipppines: 02-29603456, số máy lẻ 6462, 6501, 6502
 2. Tiếng Việt: 02-29603456, số máy lẻ 6454, 6455, 6456, 6457
 3. Số điện thoại khẩn cấp liên hệ tư vấn hoặc cầu cứu (miễn phí và hoạt động 24 giờ): 1955 (có ngôn ngữ của nhiều quốc gia).
 4. Gọi cảnh sát báo án: 110
 5. Đường dây nóng quốc gia bảo vệ phụ nữ và trẻ em: 113
 6. Số điện thoại đường dây nóng khiếu nại hoặc xin tư vấn về tình trạng phân biệt đối xử trong công việc của Thành phố Tân Đài Bắc: 02-29676902

Các vấn đề khác

 • Gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ, truyền đạt và tiếp nhận thông tin.
 • Phí môi giới quá cao.
 • Bị giữ giấy tờ tùy thân.
 • Hoàn thuế.
 • Dịch vụ Y tế.

Cục lao động

Thành phố Tân Đài Bắc

 1. Tiếng Philipppines: 02-29603456, số máy lẻ 6462, 6501, 6502
 2. Tiếng Việt: 02-29603456, số máy lẻ 6454, 6455, 6456, 6457
 3. Số điện thoại khẩn cấp liên hệ tư vấn hoặc cầu cứu (miễn phí và hoạt động 24 giờ): 1955 (có ngôn ngữ của nhiều quốc gia).
 4. Cục thuế quốc gia khu vực phía Bắc: (02)29683569
 5. Tổ nghiệp vụ của Cục Bảo hiểm Y tế Đài Bắc: 0800-030-598 (Miễn phí)
 6. Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Manila: (02)26588825
 7. Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc: (02)25043477