THẺ CHĂM SÓC ĐIỆN TỬ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Trung tâm phục vụ xã hội Tân Sự thực hiện:

0988372557 (Tiếng Anh)

0928825153 (Tiếng Inđô)

0928943606 (Tiếng Việt)

Nội dung phục vụ Thông tin về các cơ quan, tổ chức trợ giúp lao động

Những vấn đề thường gặp của lao động nước ngoài

 •  Thời gian làm việc quá dài
 •  Không có kỳ nghỉ phép theo quy định.
 •  Bị nợ lương hoặc trả lương chậm.
 •  Bị bắt buộc trích lương gửi tiền tiết kiệm.
 •  Bị trừ lương hoặc phạt tiền trái luật định.
 •  Chủ không trả hoặc trả thiếu tiền lương tăng ca.
 •  Bị bắt buộc làm công việc trái với hợp đồng hoặc làm thêm nhiều việc ngoài hợp đồng.
 • Bị bắt buộc về nước.
 • Bị môi giới khống chế cơ hội chuyển chủ.
 • Chủ không chấp thuận cho lao động từ chối làm thêm giờ.
 •  Bị tai nạn trong quá trình làm việc.
 • Bị thu giữ giấy tờ tùy thân.
 • Bị thu phí nhiều hơn so với quy định của pháp luật.
 • Văn phòng tái thiết và sử dụng lao động thành phố Đài Bắc

        Tiếng Philippin: (02)2302-6632

        Tiếng Inđô : (02)2302-6651

         Tiếng Việt : (02)2302-6705

 • 1955: Số điện thoại khẩn cấp liên hệ tư vấn, cầu cứu hoặc báo án (miễn phí và hoạt động 24 giờ).
 • Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila: (02)26588825
 • Văn phòng Kinh tế thương mại Indonesia tại Đài Bắc: (02)87526170

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc: (02)25043477

Vấn đề an toàn

 • Bị dùng bạo lực làm bị thương.
 • Buôn bán người.
 • Bị xâm hại về thân thể (cưỡng bức tình dục hoặc quấy rối tình dục).
 • Số điện thoại báo án của cảnh sát:110
 • Đường dây nóng quốc gia bảo vệ phụ nữ và trẻ em: 113.

        Muốn nghe tiếng Anh ấn phím 1

        Muốn nghe tiếng Việt ấn phím 2

        Muốn nghe tiếng Inđô ấn phím 4

 • 1955: Số điện thoại khẩn cấp liên hệ tư vấn, cầu cứu hoặc báo án (miễn phí và hoạt động 24 giờ).
 • Bộ phận an ninh việc làm thuộc Cục Lao động thành phố Đài Bắc:(02)27208889, số máy lẻ 7023
Tìm hiểu thông tin về chuyển chủ
Tìm hiểu về vấn đề hoàn thuế

Cục thuế thành phố Đài Bắc: (02)23113711

Số điện thoại phục vụ thông tin tổng hợp: 0800-000-321

Các vấn đề liên quan đến trị liệu, y tế

 

 • Tổ nghiệp vụ của Cục Bảo hiểm Y tế Đài Bắc:0800-030-598 (Miễn phí)
 • Liên hệ phiên dịch khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đài Bắc: 1999, số máy lẻ 1834
 • Kiểm tra ngày tháng khám sức khỏe định kỳ:

https://www.cdc.gov.tw/Foreigner/Index/

RnhidFpzZkZVUGpId1JnQ01Fc1ptdz09

Liên hệ hoàn trả phí môi giới bị thu vượt mức quy định tại quốc gia bản địa
 • Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila:

(02)26588825

Các vấn đề tuyển dụng trực tiếp(không thông qua môi giới)

Kiểm tra tiến độ xử lý án của 1955 Trang mạng: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/1955-case-reported