Lạm dụng

1Q:  Bạn nên làm gì trong trường hợp bị lạm dụng thể xác (abuse)?  

◆Hãy gọi 1955 hoặc 113 khi bạn bị tổn thương hoặc bị xúc phạm bởi ông/bà  chủ hoặc người môi giới.

◆Nên có giấy chẩn đoán của bác sĩ hoặc có những hình ảnh chụp vết thương bị xâm hại.

2Q:  Bạn nên làm gì trong trường hợp bị xâm hại tình dục (sexual abuse)?

◆Khi bị xâm hại tình dục (hoặc bị hãm hiếp), hãy gọi 1955 hoặc 113 và báo cáo cách chân thực toàn bộ sự việc.
◆ hãy duy trì trạng thái bạn vừa bị hãm hại (đừng tắm rửa hoặc thay quần áo), và thu thập chứng cứ càng nhiều càng tốt.
◆Hãy ra khỏi nhà cách an toàn, và đi tới một bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe trong vòng 24 giờ, hoặc đi tới đồn cảnh sát để tố cáo và xin được bảo vệ.

◆Gọi cho một người bạn mà bạn tin tưởng và kể cho họ nghe toàn bộ sự việc cách chính xác bao nhiêu có thể.

3Q:  Bạn nên làm gì khi bị quấy rối tình dục (harassment)

◆Trong trường hợp bị quấy rối bởi lời nói, bị quấy rối tình dục hoặc bị hành hạ từ ông/bà chủ hoặc người môi giới, hãy gọi ngay 1955.
◆ Hoặc gọi cho Văn phòng Kinh Tế Văn hóa Việt nam tại Đài Bắc hoặc bất cứ tổ chức Phi-chính-phủ nào mà bạn biết để xin giúp đỡ.
◆Gọi cho một người bạn đáng tin cậy hoặc người hàng xóm và kể lại toàn bộ sự việc cho họ.