Sức khỏe

1Q:  Quy tắc kiểm tra sức khỏe ra sao?

◆ Đó là một đòi hỏi bắt buộc mà người công nhân phải vượt qua về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ:

◆Trước tiên: trong vòng 3 ngày kể từ khi đặt chân đến Đài Loan.

◆Thứ đến: tháng thứ sáu kể từ ngày công nhân đặt chân đến Đài Loan.

◆Sau cùng: tháng thứ 18 và tháng thứ 30 kể từ ngày công nhân đặt chân đến Đài Loan.

2Q:   Bạn phải làm gì nếu sức khỏe có vấn đề?

◆Bạn sẽ phải hồi hương. Tuy nhiên, bạn sẽ có 2 tuần để điều trị, sau đó bạn được yêu cầu tái khám lai. Nếu bị bệnh phổi, HIV, AIDS sẽ phải trở về nước.

3Q:   Chính sách Bảo hiểm Sức khỏe ra sao?

◆Theo luật pháp Đài Loan quy định, người chủ phải trả Bảo hiểm Sức khỏe cho công nhân là 75% và công nhân chịu 25% số tiền còn lại.

4Q:   Làm thế nào công nhân có thể tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm và tai nạn lao động?

◆Công nhân nên học cách sử dụng các công cụ bảo hộ lao động để bảo vệ chính mình như đeo găng tay, mặt nạ, khẩu trang, nút bịt tai… để tự bảo vệ bản thân khỏi những chất hóa học nguy hiểm nơi công xưởng.

5Q:   Trong trường hợp gặp tai nạn hoặc tử vong, ai là người chịu trách nhiệm?

◆Người chủ là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của công nhân. Ông/bà chủ có trách nhiệm phải nộp bảo hiểm cho công nhân. Trong trường hợp bị tai nạn lao động, công nhân cần được khám chữa bệnh và có thuốc men, người chủ phải chịu chi phí này. Trong trường hợp tử vong, người chủ phải trả tất cả các chi phí.

◆Nếu vì lý do nào đó người chủ không thể chịu các chi phí do tai nạn, thương tật, tử vong, thì người môi giới của chủ và của nhà nước Việt Nam phải chịu trách nhiệm thanh toán.

6Q:  Quyền lợi của công nhân ra sao khi có người thân qua đời?

◆ Quyền lợi này chỉ dành cho những công nhân có Bảo hiểm Lao động đã được người chủ lưu giữ (thường là công nhân làm việc tại công xưởng):

◆Điền vào một tờ đơn và nộp cho công ty (hoặc công ty môi giới hoặc nhân viên văn phòng).

◆Nộp bản sao của giấy Passport, thẻ cư trú (ARC), bản hợp đồng.

◆ Yêu cầu có bản Chứng Nhận từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa VN (VECO).Giấy chứng tử.

◆ Nộp giấy Chứng nhận mối quan hệ (như bản sao Hộ Khẩu, Hôn Nhân…).

◆ Nộp bản sao giấy chứng nhận của Sở Quản lý Dân Số, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc (TECO) tại Việt Nam.

◆ Bản sao giấy Chứng Minh ND, giấy Khai Sinh.

◆ Xin người phụ trách Văn phòng Công ty giúp bạn nộp Hồ Sơ trên cho Phòng Bảo hiểm Lao động.​