Hợp đồng

 

1Q:  Hợp Đồng có nghĩa gì?

◆Hợp đồng là một văn bản gốc có chứa thông tin của bạn và người chủ của công ty (như tên, địa chỉ…), cũng như những công việc, bổn phận và trách nhiệm của cả hai bên.

2Q:  Thời hạn Hợp Đồng ở Đài Loan ra sao?

◆Hợp đồng tại Đài Loan có giá trị ba năm.

◆ Sau khi hết hạn hợp đồng, người chủ có thể tái hợp đồng cho một thời hạn mới.

◆Việc gia hạn hợp đồng không có tính bắt buộc, nó tùy thuộc vào quá trình làm việc của mỗi công nhân, và sự sẵn lòng hoặc khả năng gia hạn hợp đồng của người chủ.

◆Dựa vào Luật lao động của Đài Loan, một công nhân có thể làm việc tại Đài Loan tối đa 12 năm tại Đài Loan.

3Q:  Bạn nên ghi nhớ điều gì trước khi ký hợp đồng?

◆Chắc chắn hiểu mọi thứ được viết trong bản hợp đồng. Tất cả những gì viết trong hợp đồng phải rõ rang và viết bằng tiếng Việt.

◆Công nhân phải được tự do (không bị ép buộc) ký hợp đồng.

◆ Công nhân cần biết khả năng của mình liên quan đến công việc được giao.

◆Công nhân nên có khả năng giao tiếp và thích ứng với người khác từ những nền văn hóa khác nhau.

◆Công nhân nên đủ trưởng thành để giải quyết những vấn đề cá nhân (như sẵn sàng rời xa những người mình yêu mến), và có cảm xúc ổn định.

◆Mong mỏi thu nhập nhiều hơn từ những công việc nặng nhọc (không đau đớn, không kêu ca).

4Q:  Nếu được yêu cầu ký tên vào giấy tờ nào đó bằng tiếng Hoa, bạn sẽ làm gì?

◆ Đừng ký vào bất cứ giấy tờ gì chưa viết bằng tiếng Việt . Mọi thứ phải được dịch sang tiếng Việt cách rõ ràng.

5Q:  Nếu được yêu cầu ký tên vào tờ giấy trắng (bản hợp đồng không chữ), bạn sẽ làm gì?

◆Làm ơn đừng bao giờ ký tên vào tờ giấy trắng (bản hợp đồng không chữ)!

6Q:  Đâu là lý do chính đáng để có thể kết thúc hợp đồng?

◆Người chủ bị phá sản.

◆Công nhân sử dụng ma túy hoặc chất kích thích bất hợp pháp.

◆Công nhân làm giả giấy phép lao động, hộ chiếu, thẻ cư trú, hoặc các giấy tờ khác.

◆Công nhân có hành vy vi phạm pháp luật như trộm cướp, v.v..

7Q:  Bạn sẽ làm gì nếu không thể hoàn tất hợp đồng?

◆Đối với những công nhân làm việc trong các công ty sản xuất (như nhà máy, xí nghiệp…), công ty luôn đòi hỏi họ ký tên vào bản chấp thuận kết thúc hợp đồng. Đây là hình thức bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên (chủ và công nhân).

◆Xin lưu ý rằng công nhân không thể rời công ty hoặc tự ý kết thúc hợp đồng mà không theo tiến trình quy định.

◆Trong trường hợp bị buộc phải kết thúc hợp đồng, công nhân có quyền nộp đơn khiếu kiện lên Tổng cục pháp triển nguồn lao động -Bộ lao động Đài Loan qua đường dây nóng 1955 để xin được chứng thực rằng bản thân không vi phạm các nguyên tắc hợp đồng.

◆Không có hình phạt: một quy luật cho biết việc người chủ phạt tiền công nhân khi chưa hết hợp đồng là vi phạm pháp luật và quyền của công nhân , ngoài trừ hợp đồng công nhân có ghi phá hợp động phải phạt tiền. Những công nhân giúp việc nhà đã không ký bất kỳ sự chuẩn nhận nào với chủ nhà liên quan đến hình thức phạt tiền. Vì thế, họ không phải trả bất cứ một khoản tiền nào.