Ngày Nghỉ (Day-off)

1Q:  Bạn có quyền yêu cầu có một Ngày Nghỉ không?

◆Theo Luật lao động tiêu chuẩn của Đài Loan , cứ mỗi 7 ngày làm việc thì ít nhất phải có 1 ngày nghỉ.

◆Tuy nhiên, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên, công nhân có thể làm thêm (thay vì nghỉ ngày nghỉ ấy) bao lâu người chủ trả mức lương tương xứng.

◆Yêu cầu có một ngày nghỉ trong tuần là việc làm đáng khích lệ, vì nó cần thiết cho người chủ và công nhân để thiết lập mối tương quan tin cậy lẫn nhau và bảo vệ sức khỏe cũng như tạo hiệu quả công việc.

2Q:   Bạn sẽ làm gì nếu bị đòi hỏi ký tên vào bản hợp đồng làm việc không có ngày nghỉ?

◆Nếu cần thiết, đừng ký tên vào bất cứ thỏa thuận bên lề nào khác trong bản hợp đồng, những điều chống lại với ý muốn của bạn.

◆Nếu thỏa thuận vi phạm quyền con người, bạn có quyền thu thập chứng cứ để tố tụng.

◆Luật Đài Loan chính thức tuyên bố rằng bất cứ điều gì được thỏa thuận giữa người chủ và công nhân đều hợp pháp. Do đó, nếu bạn ký một thỏa thuận mà không hiểu hoặc không thấu suốt nội dung của văn bản, nó trở nên một công cụ chống lại bạn. Vì thế, ý thức điều này thực sự cần thiết.