Môi giới

1Q:  Đâu là chi phí hợp pháp bạn phải trả cho môi giới của đất nước bạn?

◆ Theo Luật Đài Loan quy định, lệ phí môi giới mà người lao động phải trả tương đương với một tháng lương của bạn.

◆ Với số tiền phải trả cho môi giới như đã nêu ở trên, sẽ là bất hợp pháp nếu môi giới thu thêm các khoản tiền khác.

2Q:   Đâu là số tiền hợp lệ bạn phải trả cho môi giới Đài Loan?

◆ Nộp 1,800 NTD cho năm thứ nhất; 1,700 NTD cho năm thứ hai; 1,500 NTD cho năm thứ ba cũng như các năm sau này.

3.Nếu chủ thuê làm giấy tờ tuyển mộ trực tiếp, bạn phải trả bao nhiêu cho phí môi giới?

◆ Bạn không cần phải trả phí môi giới.

4. Bạn sẽ làm gì nếu các khoản chi trong bản hợp đồng không chính xác?

◆ Khi bạn báo cáo (nộp) cho Phòng Quản lý Xuất khẩu Lao động tại Việt Nam để chứng thực (công chứng) bản hợp đồng, nhân viên văn phòng sẽ hỏi bạn các chi phí ghi trong bản hợp đồng có đúng không. Hãy trình bày cho nhân viên biết các khoản chi không hợp lý. Phòng Quản lý Xuất khẩu Lao động có thể sẽ phạt hành chánh những kẻ môi giới đã vi phạm luật!

5. Trách nhiệm của nhóm môi giới Đài Loan là gì?

 Họ phải cung ứng cho công nhân các dịch vụ sau :

◆ Dịch vụ máy bay đi/về nước.

◆ Trợ cấp thức ăn và phí di chuyển trong thời gian kiểm tra sức khỏe.

◆ Chỗ ăn chỗ ở trong thời gian đợi chờ chuyển đổi công ty hoặc việc làm khác.

◆ Trợ giúp dịch thuật (như điền hồ sơ xin ARC – thẻ cư trú, định hướng cuộc sống và công việc, dàn xếp mối bất hòa giữa tôi – chủ, các cuộc gặp gỡ với nhân viên chính phủ, điền các giấy tờ cần thiết khác như thuế chẳng hạn…)