Tiền Lương

1Q:  Một ngày làm việc bao nhiêu giờ đối với một nhân viên thường xuyên?

◆Thời gian làm việc bình thường hàng ngày không được vượt qua 8 tiếng đồng hồ, tổng số giờ làm việc trong 2 tuần không được vượt qua 84 tiếng. Ngoài giờ 8 tiếng được coi như là giờ tăng ca.

◆Đối với người giúp việc nhà, không có giờ cố định, nghĩa là làm việc trong khoảng 24 giờ trong một ngày, chẳng hạn như khi có nhu cầu thì người giúp việc phải sẵn sàng làm việc. Tuy nhiên, người giúp việc và người chủ có thể thỏa thuận những giờ phút nghỉ ngơi.

◆ Đối với người giúp việc nhà, ngày Chúa Nhật được tính vào giờ làm thêm.

2Q:  Cách thức tính tiền làm thêm giờ thế nào?

◆ Đối với những công nhân làm việc trong các công ty sản xuất, cách tính lương phụ trội theo đúng luật lao động, đó là “n x 1.33” cho hai giờ đầu, “n x 1.66” cho hai giờ kế tiếp, “n x 2” cho trên bốn giờ làm thêm (n là số giờ làm thêm) nhưng giờ làm thêm này là bất hợp pháp.

◆Đối với những ngày nghỉ và ngày lễ, thông thường tiền lương của ngày này được tính gấp đôi lương ngày thường.

◆ Đối với người giúp việc nhà, lương phụ trội được tính như sau: 15,840 NT/ 30 ngày = 528 NT/ 1 ngày x “số ngày Chúa Nhật làm thêm”.

3Q:   Bạn sẽ làm gì khi bị cưỡng bức tiết kiệm?

◆Theo điều lệ quy định, người chủ và môi giới không được cắt giảm bất cứ khoản tiền nào từ lương bổng của công nhân, ngoại trừ những khoản tiền do Tổng cục pháp triển nguồn lao động -Bộ Lao Động quy định.

◆Phải tự giữ sổ tài khoản ngân hàng và con dấu của bạn, để bạn có thể biết các khoản tiền nào được thêm vào và khoản nào bị bớt đi , nếu chẳng may bạn bị khấu trừ tiền lương nhằm cưỡng bức tiết kiệm, bạn có thể kiện cáo.