Chính sách Bảo hiểm

1Q:  Lao động người nước ngoài nộp Bảo Hiểm Lao Động ra sao?

◆ Luật Đài Loan quy định rằng nếu người chủ thuê mướn ít nhất năm người Lao động đến từ nước ngoài, thì ông/bà chủ phải có trách nhiệm nộp tiền Bảo Hiểm Lao Động cho những công nhân này. Tuy nhiên, ông/bà chủ không phải trả hoàn toàn (100%) nhưng chỉ một phần, vì công nhân phải trả một phần và chính phủ ĐL trợ cấp 10% số tiền này.
 

2Q:  Người giúp việc nhà có phải nộp tiền Bảo Hiểm Lao Động không?

◆ Không. Vì công nhân giúp việc nhà không được bảo vệ bởi luật tiêu chuẩn lao động ở ĐL, nên họ không thể có Bảo hiểm Lao động.