Hồi hương

1Q:  Đâu là điều bạn nên biết liên quan đến việc hồi hương?

◆Trong thời gian được thuê làm việc, khi bạn vì lý do nào phải chấm dứt hợp đồng giữa chừng mà về nước trước hạn, bạn phải cùng với chủ thuê đến các cơ quan chủ quan ở địa phương để làm thủ tục xác nhận việc chấm dứt quan hệ thuê mướn .

2Q:  Lý do buộc công nhân phải hồi hương là gì?

 Khi công nhân vi phạm những quy tắc sau, anh/chị ấy sẽ phải hồi hương:

◆Không được làm việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập.

◆Không nên vi phạm bất cứ luật hoặc quy tắc nào của chính phủ Đài Loan.

◆ Không nên giả mạo bất cứ văn bản nào.

◆Không thể lưu trú quá hạn tại Đài Loan.

◆ Sử dụng hoặc buôn bán các loại thuốc cấm.

◆Hành xử thiếu văn hóa (gây rắc rối nơi công sở).

◆Đã có 3 cảnh cáo .

3Q:  Trong trường hợp bị buộc hồi hương, bạn nên biết điều gì?

 Khi người chủ không có lý do chính đáng để hủy hợp đồng (nghĩa là công nhân không vi phạm bất cứ luật hoặc quy tắc nào của chính phủ Đài Loan) và công nhân không nhận được bất cứ lời cảnh báo nào từ người chủ liên quan đến việc hồi hương, công nhân phải báo cáo sự việc tới các cơ quan sau:

◆Đường dây nóng dành cho lao động người nước ngoài : 1955.

◆ Cục quản lý lao dộng thuộc Bộ Lao Động và Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Lao động Nước ngoài (nơi gần nhất).

◆Văn phòng Kinh Tế Văn hóa Việt nam tại Đài Bắc hoặc các tổ chức Phi-chính-phủ (như Trung Tâm Tân Sự chẳng hạn).​