Chuyển đổi công việc

1Q:  Đâu là nền tảng pháp lý hoặc lý do để chuyển chủ thuê?

◆Người được chăm sóc qua đời.

◆Công ty phá sản.

◆Người chủ mất khả năng trả lương.

◆Làm việc bất hợp pháp và bị bắt bởi Bộ Lao Động và đội chuyên cần.

◆ Những nguyên do không liên quan đến trách nhiệm của lao động nước ngoài .

 2Q:  Tiến trình chuyển chủ thuê diễn ra thế nào?

◆ Hai bên cùng ký tên vào văn bản chuyển đổi chủ thuê.

◆ Văn bản đã ký sẽ nộp cho Văn phòng Lao Động để được chứng nhận. Thông thường tiến trình này diễn ra trong 3 tuần.

◆Tên của công nhân chuyển chủ sẽ nằm trong danh sách của Trung tâm Dịch vụ Việc làm để chuyển tới những người chủ đang có nhu cầu tìm kiếm công nhân.

◆Với sự trợ giúp của môi giới cũ và môi giới của người chủ thuê mới, bản hợp đồng mới sẽ được ký và nộp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm.​